Renovering

Belysning vid nybyggnation

Vid en renovering eller nybyggnation är det viktigt att planera belysningen noggrant och i ett tidigt skede. Varje rum har sina unika behov och syften, och genom att använda rätt belysning så kan vi skapa den rätta känslan och förbättra dess funktion som krävs för att skapa en trivsam miljö.

Renovering - Ljusplanering